КОРПОРАТИВТІК ДАУЛАР

Ірі банктердегі акционерлер құқығының бұзылуына қатысты дауларда шетелдік хедж-қорлардың атынан өкілдік ету;

Ірі келісім жасалуы себебінен акцияны сатып алу құнына байланысты туындаған дауларда «Қазақтелеком» АҚ миноритариі атынан өкілдік ету;

Ұжымдық дауларда ірі қазақстандық университеттер атынан өкілдік ету;

Корпоративтік органдардың шешімдерін жоққа шығаруға байланысты ұлттық компаниямен болған дау барысында шетелдік акционерлердің атынан өкілдік ету;

Корпоративтік құжаттарды және соған қатысты келісімдерді жарамсыз деп тану;

Серіктестер