КОММЕРЦИЯЛЫҚ ДАУЛАР

Келісім-шарт қарыздарын, залалды (оның ішінде жоғалтқан пайданы) өндіріп алу, келісімді жарамсыз деп тану, келтірілген зиянды өтеу және тағы басқа әртүрлі көптеген күрделі коммерциялық дауда өкілдік ету;

Серіктестер