Диас Туркенов

Заңгер

Мамандануы

  • — Корпоративтік құқық
  • — Салық құқығы

Байланыстар

Email [email protected]

Тілді білуі

Қазақ / Орыс / Ағылшын / Түрік

Заңгер туралы

Диастың халықаралық ақылы кеңес беруде үш жылдық жұмыс тәжірибесі бар: Қазақстан аумағында резиденттер мен резидент еместердің кәсіпкерлік қызметін заңдық тұрғыдан қолдау, корпоративтік және салық құқығы саласында кеңес беру, шетелдік қатысуы бар заңды тұлғаларды тіркеу, қайта тіркеу және тарату.

Білімі

Сүлейман Демирел атындағы университет, халықаралық құқық бакалавры

Кәсіби қауымдастықтар

«Kazakhstan Bar Association» Заң кеңесшілері палатасының мүшесі